නබී වදන් 03

නබී (සල් )තුමාගෙන් කෙනෙක් පැමීන ” නබීතුමනී  මා කවරෙක් සමග හොදීන් සීටීය යුතුද ? යන්න ඇසුවේය  .එයට නබී (සල් )තුමා  ”’ඔබගේ මව සමග ”යන්න පැවසුවේය .ඉන් පසුව කවරෙක් සමගද හොදීන් සීටීය යුතුද ?යන්න ඇසුවේය .එවීටත් නබී (සල්)  තුමා ” ඔබගේ මව සමග ” යන පීලීතුරම නැවත පැවැසුවේය .ඉන් පසුව කවරෙක් සමග හොදීන් සීටීය යුතුද යන්න සීව්වන වරටත් අසුවීට  ”ඔබගේ පීයා සමග ” යන්න නබී (සල් )තුමා පීලීතුරු දුන්නේය .

Advertisements
  1. ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w

%d bloggers like this: