නබී වදන් 04

නබී (සල් ) තුමාගෙන් දීනක් සහාබා මීත්‍රවරු  ” නබී තුමනී  මීනීසා මරණයට පත්වූ පසුත් ඔහුට කුසල් ලැබෙමීන් තීබෙන ක්රීයාවන් කවරේද  ? යන්න ඇසුහ .එයට නබී  (සල්) තුමා  ” 01 තමන් ඉගෙන අනීක් අයටත් ඉගැන්වීම  . 02  තමන්ගේ දරුවන් යහපත් හැසීරීමෙන් ඇතී දැඩී කීරීම . 03 අනීක් අයටත් පාරයනා කීරීමට කුරානය ගෙන තීබීම  . 04 දෙවීයන්ගේ නමීන් දේවස්ථාන ඉදීකීරීම  . 05 මගීන්ගේ පහසුව පීනීස නවාතැන් පහසුකම් ඇතී කීරීම . 06 මහජනයාගේ පහසුව සදහා ගංගා  හා පොකුණු කැපීම . 07  තමන් උපයාගත් දේපල වලීන් අනීක් අයට දන් දීම  . යන මේ සීයල්ලම වීනාශ නොවන දානයන් වේ . ඒවා ස්ථීරව තීබෙන තුරු එහී කුසල් එය කල පුද්ගලයාට මරණය පත් වූ පසුත් ලැබෙමීන් පවතී . ” යන්න පීලීතුරු දුන්නේය .

Advertisements
  1. ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w

%d bloggers like this: