නබී වදන් 05

නබි (සල් )තුමා  එක්දේශනයකදී මෙසේ පැවසීය . ”මීනීසුනී  අවස්ථා පහකට පෙර ලැබී තීබෙන අවස්ථා පහේ වේලාවන් ප්‍රයෝජනයට ගන්න  .

01 මරණයට පත වීමට පෙර ජීවත්ව සීටීන කාලය ප්‍රයෝජනයට ගන්න

02 රෝගී වීමට පෙර පෙර නීරෝගීව සීටීන කාලය ප්‍රයෝජනයට ගන්න

03 වැඩේහී යෙදීමට පෙර වීවෙකී කාලය ප්‍රයෝජනයට ගන්න

04 මහලු වීය පැමීණීමට පෙර තරුණ කාලය ප්‍රයෝජනයට ගන්න

05 දුගී බව අතීවීමට පෙර ධනවත්ව සීටීන කාලය ප්‍රයෝජනයට ගන්න

මේ අවස්ථා පහම ලැබී තීබෙන වේලාවන්හී එහී යහ ක්රීයාවන්හී යෙදීය යුතුය ”

Advertisements
  1. ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w

%d bloggers like this: