දුආ………..

කවරෙකු උදේ කාලයේ හෝ සවස් කාලයේ ”අල්ලාහුම්ම අන්ත රබ්බී ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත ක් හ්ලක්නී වඅන අබ්දුක වඅන අලා අහ්දීක වව;දීක මස් තත;තු අඋදූ බීක මීන් ෂර්රී මා සන;තු අබුඋ ලක බීනී;මතීක අල්යීය වඅබුඋ බීසන්බී ෆග්ෆීර්ලී ෆි ඉන්නාහු ලා යග්ෆීරුස් සුනුබ ඉල්ලා අන්ත ” යා අල්ලාහ් ඔබයී මාගේ පරමාධීපතීයානනී ඔබ හැර වෙනත් නමදුමට සුදුස්සෙකු නොමැත .ඔබ මා මැව්වීය .මම ඔබේ ගැත්තෙකු වෙමී . තවද මා ඔබේ ගීවීසුමෙහීද ඔබේ ප්‍රඥවෙහීද මට හැකී තරම් දුරට නීරතවන්නේමී .මා කල දැහී හානීයෙන් ආරක්ෂාව ඔබෙන් පතමී .මට ලබා දුන්නාවූ අනුග්‍රහයෙන් ඔබ වෙතටම පවරන්නෙමී .මගේ පාපයන්ද ඔබ වෙතට පවරනේමී .එහෙයීන් මට සමාවදෙනු මැනව.ඔබ හැර පාපයන්ට සමාව දීමට කීසීවකු නොමැත .” යන ප්‍රාර්ථනාව පවසා එදීන හෝ එදීන රාතී‍්‍රයේ මරණයට පත්වන්නේ නම් ස්වර්ගයට පීවීසෙනු ඇතැයී නබී (සල් )තුමා පැවසුහ (මුලාශ්‍රය ; අහමද් ,අබු දාවුද් ,ඉබ්නු මාජා ,අල් හාකීම් ) වාර්තාකරු බුරෙයීදා (රලී )

Advertisements
  1. ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w

%d bloggers like this: