කුස පීරෙනතුරු ආහාර ගැනීම

නබි (සල් )  තුමා තමන්ගේ මීත්‍රවරුන්ට  ”ඔබලා කුස නෙරා එනතුරු අනුබව කීරීමෙන් හා පානය කීරීමෙන් සැලකීලීමත් වන්න. එසේ අනුබව කීරීම හා පානය කීරීම ශරීරයට අයහපතක් ඇතී කරයී. සලාතය  ඉටු කීරීමට මෑලී කමක් ඇතී කරයී. එසේ නාස්තීවන සේ වීයදම්  කීරීමෙනුත්  සැලකීලීමත් වන්න. එය වීනාශය ඇතී කරයී.දුගී බව ඇතී කරයී. එම නීසා මේ දෙක ම මීනීසුන්ගේ දීවීයේ ජයග්‍රහණයට බාධාවන්ය ” යන්න පැවසීය .

Advertisements
  1. ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w

%d bloggers like this: