දන් දීම

නබි (සල්) තුමා ලගට දුප්පත් සහාබා (මීත්‍ර ) වරයෙක් පැමීන  තමන් ලග ඇතී කුඩා රන් කුට්ටීයක් ලබා දී  මෙය දන් දීමට අපේක්‍ෂා කරමී. මේ හැර මා ලග වෙනත් කීසීවක් නැතී බව කීවේය .මෙය ඇසු නබී  (සල්)තුමා තමන්ගේ මුනුන ඔහු වෙතීන්  හරවා ගත්තේය .එම මීත්‍රයා  තමන් පැවසු දෙයම නැවත නැවත පවසමීන් සීටීයේය. එයට නබි (සල්) තුමා  ”සමහරු තමන් ලග තීබෙන සීයල්ලම දන් දී පසුව මීනීසුන්ගෙන් සීගමන් ඉල්ලීමට පටන් ගන්න්නොය යන්න පැවසීය.

Advertisements
  1. ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w

%d bloggers like this: